Διαβάστε την ομιλία του Γ.Γραμματέα της ΕΟΔΕ κ. Θοδωρή Οτζάκογλου στην επιτροπή της Βουλής σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε
θέματα εκπαίδευσης
»

ΕΟΔΕ: Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, 24/5/2017 

Ακολουθεί ολόκληρη η πρόταση και το απόσπασμα της ομιλίας

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι Εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού

Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δίνετε ως επιστημονική Εταιρεία Οργάνωσης & Διοίκησης της Εκπαίδευσης να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για το σχέδιο νόμου, καθώς και να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έχουν σχέση κυρίως με το επιστημονικό πεδίο που θεραπεύουμε, έτσι όπως τουλάχιστον γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου (άρθρο 1, υποπαράγραφοι για τη μοριοδότηση αντικειμενικών κριτηρίων & υπηρεσιακής κατάστασης)

Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, στο οποίο επισημαίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάληψη θέσης ευθύνης και πιο συγκεκριμένα των διευθυντικών στελεχών της, «η εν γένει ικανότητα του να ασκεί τα κρίσιμα καθήκοντα που απαιτούν ανάλογες ικανότητες και προσόντα όπως: ευχέρεια προγραμματισμού, συντονισμού, αναλήψεως πρωτοβουλιών, λήψεως αποτελεσματικών αποφάσεων και διαχειρίσεως κρίσεων»

Ακόμη παραθέτω ένα απόσπασμα από το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ: Αποφάσεις Συνδιάσκεψης, Μάρτης 2017, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΑΥΓΗ (30/4/2017)

1.    «..η διοικητική λειτουργία…είναι απαραίτητο να διαπνέεται από την ανάλογη γνώση ……»

2.    «Η διοίκηση και στα 3 επίπεδα (ΠΔΕ, ΔΠΕ/ΔΔΕ, Σχολεία) πρέπει να ασκείται από εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων και με εκπαιδευτική & διοικητική εμπειρία, ανάλογα με το επίπεδο διοίκησης …»

3.    «….. εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στελεχών σε θέματα αρμοδιότητάς τους….»

Τέλος παραθέτω ακόμη ορισμένες καίριες επισημάνσεις από την Έκθεση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων: Διαπιστώσεις 2016, τις οποίες συνέγραψε ο νυν  Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου,  και τότε Πρόεδρος της Επιτροπής, μόλις πριν από ένα χρόνο!

«Η ανάληψη καθηκόντων σε θέση ευθύνης στην εκπαίδευση συνιστά υιοθέτηση ενός νέου εργασιακού ρόλου, με διαφορετικές προκλήσεις από αυτές του εκπαιδευτικού της τάξης. Προφανώς η ανταπόκριση στις απαιτήσεις νευραλγικών για την εκπαίδευση θέσεων εργασίας δημιουργεί ανάγκες εισαγωγικής ή και συνεχιζόμενης κατάρτισης σε θέματα διοίκησης. Η επιστήμη της διοίκησης με τους βασικούς πυλώνες και τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις του πεδίου, αποτελεί μέσο ενδυνάμωσης της/του εκπαιδευτικού που κατέχει ή διεκδικεί θέση στελέχους στην εκπαίδευση……….

Η κατάρτιση των στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα διοίκησης αποτελεί προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα…….
…. Η υλοποίηση δράσεων (κατάρτισης ή επιμόρφωσης όπως αναγράφεται στο σχέδιο νόμου που συζητάμε) από το ..Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ) ή ΑΕΙ … η αναγνώριση της (μοριοδότησή της) στις διαδικασίες επιλογής των στελεχών»

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι Εκπρόσωποι του Ελληνικού Λαού,

Η ΕΟΔΕ δεν θα χρησιμοποιούσε πληρέστερες εκφράσεις ώστε να περιγράψει τη συγκεκριμένη θεσμική θέση, το ρόλο και τα προαπαιτούμενα ενός Δ/ντή-ντριας Σχολικής Μονάδας
Επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω επιπρόσθετα πως ήδη στον τόπο μας και με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας λειτουργούν εννέα (9) ΠΜΣ σχετικά με το αντικείμενο της ΟΔΕ, τα έξι (6) εκ των οποίων αδειοδοτήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια (2015-2017)!

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές & Βουλευτίνες

Σας καταθέτω την πρότασή μας, όπως αυτή σε βασικές γραμμές, περιλήφθηκε στην επιστολή μας προς τον Υπουργό Παιδείας στις 26/4/2017 και η οποία εστιάζει στη σημαντική πτυχή της εξειδικευμένης γνώσης και την αναγκαιότητά της.

Η πιστοποίηση των «ειδικών γνώσεων» περιλαμβάνει την κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ), ο οποίος και θα μοριοδοτείται επιπλέον με το ήμισυ των μορίων άλλων τίτλων (μεταπτυχιακών ή διδακτορικών αντίστοιχα) .

Για παράδειγμα, η κατοχή ΜΔΕ ή Διδακτορικού στο γνωστικό πεδίο της ΟΔΕ θα λαμβάνει 3,5 & 6 μονάδες αντίστοιχα, ενώ η κατοχή και των δύο στο εν λόγω πεδίο επτά (7) μονάδες, αναδεικνύοντας το αναγκαίο της πιστοποιημένης ειδικής γνώσης

Φυσικά και μοριοδοτούνται όλοι  οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που διαθέτει ένας υποψήφιος/α με την ανάλογη στάθμισή τους. Η «λογική» της μη μοριοδότησης περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων, η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου είναι απλά παράλογη, αντιεπαγγελματική & νομικά μετέωρη. Φυσικά, να υπάρχει στάθμιση των επιπλέον τίτλων διαφορετική μεν, όχι όμως μηδενική!
Επιπρόσθετα, μας είναι παντελώς ακατανόητη η πλήρης απουσία μοριοδότησης των εξειδικευμένων σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων, που έχει πραγματοποιήσει το ΕΚΔΔΑ και συνεχίζει να πραγματοποιεί. Η άμεση ειδική συμπερίληψή τους στο σχέδιο νόμου και η διακριτή μοριοδότησή τους με 1 μονάδα, ανεξάρτητα της διάρκειας, είναι τουλάχιστον επιβεβλημένη.

Τέλος, δεν έχουμε ένα καθολικό και αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο για όλες της χώρες της ΕΕ ή Ευρωζώνης. Φυσικά το μοντέλο που υιοθετείται από την πλειοψηφία των χωρών προϋποθέτει την εξειδικευμένη γνώση στο πεδίο της Διοίκησης (είναι απόλυτα εμφανές από τα στοιχεία της Ευρυδίκης). Για αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο να κινηθούμε, χωρίς αντιγραφές, σε ένα παράλληλο και προσαρμοσμένο στις ιδιοτυπίες μας ανάλογο μοντέλο, ώστε να μην εμφανιζόμαστε ως εσαεί ανέτοιμοι και διαθέσιμοι να αποδεχθούμε στο τέλος και εξ αιτίας αυτού, κάθε έξωθεν (πχ ΟΟΣΑ) υπόδειξη.

Είναι συνεπώς αναγκαίο και ελάχιστο βήμα επιστημονικής λογικής, πολιτικής συνέπειας & συναίνεσης η υιοθέτηση της πρότασής μας. Δεν διχάζει, ενώνει.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Κατεβάστε την πρόταση σε pdf