Εγγραφή μέλους

Γνωρίζω τους σκοπούς της ΕΟΔΕ και έχω διαβάσει το καταστατικό της

Παρακαλούμε αφού συμπληρώσετε την αίτηση μπορείτε να την αποστείλετε με τους κάτωθι τρόπους:

 1. Με e-mail στο application@eode.gr
 2. Με μεταφόρτωση του αρχείου στο ειδικό πεδίο της φόρμας επικοινωνίας αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία και γράψετε στο “Θέμα” “Νέα αίτηση εγγραφής μέλους”
 3. Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
  Εταιρεία Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης
  Σοφοκλέους 5, Τ.Κ. 10559 Αθήνα
  Τηλ.: 210-…..
  E-mail: info@eode.gr
Ληψη αιτησης