Πρόταση Τροπολογίας για τη μοριοδότηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΟΔΕ) προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχέδιο Νόμου: «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (2015)

Η πρόταση