Βρίσκεστε εδώ:Αρχική-Α-Μ-Α-Μελέτες
Μελέτες2020-08-18T19:54:16+03:00

Παρουσιάζονται μελέτες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος είτε μελών της ΕΟΔΕ είτε άλλων εκπαιδευτικών φορέων

608, 2017

Μ. Τεντζέρης, Β. Κιόρογλου, Χρ.Τούμπα: Εκπαιδευτική πολιτική για χαρισματικούς μαθητές στην Αγγλία & την Φινλανδία: Συγκριτική μελέτη

6 Αυγούστου, 2017|0 Comments

Εκπαιδευτική πολιτική για χαρισματικούς μαθητες σε Φινλανδία & Αγγλία

608, 2015

Μ. Τεντζέρης, Β. Σταυρόπουλος, Δ. Λεπίδας: Το συνεργατικό και ανταγωνιστικό προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου

6 Αυγούστου, 2015|Tags: , , , |0 Comments

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον προσανατολισμό που υιοθετούν αναφορικά με τις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου  (Διαβάστε τη μελέτη)

608, 2010

Μ. Τεντζέρης & Σ. Πολυχρονοπούλου:Συγκριτική μελέτης επαγγελματικής ικανοποίησης και αυτο-αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς Α-βαθμιας γενικής εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τμήματα ένταξης

6 Αυγούστου, 2010|0 Comments

(Διαβάστε τη Μελέτη)