Μια άποψη: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ή θα τολμήσουμε τη ριζική τομή σε ένα σύστημα που οδηγείται σε κατάρρευση ή θα την επιταχύνουμε, διαχειριζόμενοι την καθημερινότητα μιας ιδιότυπης μιζέριας