Είναι ευρεία η αποδοχή της διαπίστωσης πως «ο άξονας Δομή & Διοίκηση της Εκπαίδευσης είναι
βασικός αλλά υποτιμημένος από την εκπαιδευτική κοινότητα». Η σχετικά πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (2016)
για τη διαδικασία επιλογής διευθυντών που καθόριζε ο 4327/2015, αποτέλεσε την αφορμή της κριτικής
πρότασης αλλαγής του, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια. Επιλογή Διευθυντών/ντριών