Εκπαιδευτική πολιτική για χαρισματικούς μαθητες σε Φινλανδία & Αγγλία