Κατσαρός, Ι. (2015). Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Η Αριθμητική της Αξιοκρατίας και ο Κυνισμός των Μετρήσιμων Kριτηρίων. Επιστημονικό Βήμα, 20, 63-72 (δες στο: http://users.sch.gr/gkelesidis/index.php/87-kathgoria-kel/arxiki/259-kynismos-metrisimon-kritirion-katsaros)