Το Π.Μ.Σ. «Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Ε.Κ.Π.Α. και η Επιστημονική Εταιρεία Οργάνωσης & Διοίκησης της Εκπαίδευσης (ΕΟΔΕ) σας προσκαλούν την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 με θέμα:

«Επιλογή Στελεχών στην Εκπαίδευση: Δημοκρατική ή Τεχνοκρατική Ανασυγκρότηση; Δίλημμα Ουσίας ή Άνευ Σημασίας;»

Το Πρόγραμμα της Επιστημονικής Ημερίδας:

Η πρόσκληση της Επιστημονικής Ημερίδας: