Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αποτυπώσει κριτικά την πρόσφατη εμπειρία της
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (στο εξής ΠΠΣ),
την πρώτη που εφαρμόστηκε με συστηματικό τρόπο στη χώρα μας. Η γράφουσα
βίωσε την όλη διαδικασία όντας καθηγήτρια σε ΠΠΣ. (Διαβάστε το άρθρο)

Περισσότερα…