Η εμπειρία από την εισαγωγή μιας κεντρικά κατευθυνόμενης καινοτομίας (Διαβάστε το άρθρο)