Βρίσκεστε εδώ:Αρχική-Μελέτες
6 08, 2017

Μ. Τεντζέρης, Β. Κιόρογλου, Χρ.Τούμπα: Εκπαιδευτική πολιτική για χαρισματικούς μαθητές στην Αγγλία & την Φινλανδία: Συγκριτική μελέτη

2020-08-08T23:57:09+03:006 Αυγούστου, 2017|Categories: Μελέτες|

Εκπαιδευτική πολιτική για χαρισματικούς μαθητες σε Φινλανδία & Αγγλία

6 08, 2015

Μ. Τεντζέρης, Β. Σταυρόπουλος, Δ. Λεπίδας: Το συνεργατικό και ανταγωνιστικό προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η συμβολή του στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου

2020-08-09T20:56:18+03:006 Αυγούστου, 2015|Categories: Μελέτες|Tags: , , , |

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή του ανταγωνιστικού και συνεργατικού προφίλ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον προσανατολισμό που υιοθετούν αναφορικά με τις συγκρούσεις στο χώρο του σχολείου  (Διαβάστε τη μελέτη)

6 08, 2010

Μ. Τεντζέρης & Σ. Πολυχρονοπούλου:Συγκριτική μελέτης επαγγελματικής ικανοποίησης και αυτο-αποτελεσματικότητας σε εκπαιδευτικούς Α-βαθμιας γενικής εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε τμήματα ένταξης

2020-08-23T16:30:05+03:006 Αυγούστου, 2010|Categories: Άρθρα, Μελέτες|

(Διαβάστε τη Μελέτη)