Βρίσκεστε εδώ:Αρχική-Άρθρα
4 11, 2017

Θ.Οτζάκογλου: Ο ρόλος του Δ/ντή στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Παρόν & μέλλον

2020-08-07T21:55:45+03:004 Νοεμβρίου, 2017|Categories: Άρθρα|Tags: , , , |

Ημερίδα Συλλόγου Διευθυντών Πρωτοβάθμιας (4/11/2017) ΟμιλίαΗμερίδα

6 08, 2017

Γ. Παπακωνσταντίνου: Για την αυτονομία της σχολικής μονάδας

2020-08-09T00:04:15+03:006 Αυγούστου, 2017|Categories: Άρθρα|Tags: , |

Αυτονομία Σχολικής Μονάδας  (Διαβάστε όλο το άρθρο) Το θέμα της αυτονομίας των σχολικών μονάδων εντάσσεται στο πλαίσιο των αρχών διοίκησης που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση και υλοποιείται μέσω της εισαγωγής του new public management στη διοίκηση των δημοσίων οργανισμών. Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να αναδείξει την προβληματική της παραχώρησης αυτονομίας λήψης απόφασης στις εκπαιδευτικές μονάδες

25 08, 2016

Αρβανίτη, Ε. & Κατσαρός, Ι. (2016). Ενδοσχολική Επαγγελματική Μάθηση και Διαφοροποίηση του Διδακτικού Σχεδιασμού. Επιστήμες της Αγωγής

2020-08-25T16:57:28+03:0025 Αυγούστου, 2016|Categories: Άρθρα|

Αρβανίτη, Ε. & Κατσαρός, Ι. (2016). Ενδοσχολική Επαγγελματική Μάθηση και Διαφοροποίηση του Διδακτικού Σχεδιασμού. Επιστήμες της Αγωγής 2/2016, 138-155. ISSN: 1109-8740. (δες στο: http://www.ediamme.edc.uoc.gr/index.php?id=163,0,0,1,0,0).

25 08, 2016

Γ. Κατσαρός: Τάσεις και Προβληματισμοί σε σχέση με τη Σχολική Αυτονομία

2020-08-25T16:58:06+03:0025 Αυγούστου, 2016|Categories: Άρθρα|

Πρακτικά 3ο Επιστημονικού Συνεδρίου της ΠΕΣΣ: Προοπτικές για ένα σύγχρονο & δημοκρατικό σχολείο. Τόμος Β΄, σελ.92. Αθήνα: ΠΕΣΣ.(δες στο: http://www.pess.gr/attachments/article/288/%CE%92%CE%84%20%20%CE%A4%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%95%CE%A3%CE%A3.pdf

6 08, 2016

Μ. Τεντζέρης, Β. Σταυρόπουλος, Δ. Λεπίδας: Η συμβολή της ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή στον προσανατολισμό των συγκρούσεων στο χώρο του σχολείου

2020-08-23T16:28:18+03:006 Αυγούστου, 2016|Categories: Άρθρα|Tags: , |

Η συμβολή της ηγετικής συμπεριφοράς του διευθυντή στον προσανατολισμό των συγκρούσεων

25 08, 2015

Κατσαρός, Ι. (2015). Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

2020-08-25T16:59:26+03:0025 Αυγούστου, 2015|Categories: Άρθρα|

Κατσαρός, Ι. (2015). Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης: Η Αριθμητική της Αξιοκρατίας και ο Κυνισμός των Μετρήσιμων Kριτηρίων. Επιστημονικό Βήμα, 20, 63-72 (δες στο: http://users.sch.gr/gkelesidis/index.php/87-kathgoria-kel/arxiki/259-kynismos-metrisimon-kritirion-katsaros)

25 08, 2014

Γ. Κατσαρός: Πολιτικές για την υγεία στο χώρο εργασίας

2020-08-25T16:52:00+03:0025 Αυγούστου, 2014|Categories: Άρθρα|

Κατσαρός, Ι. (2014). Πολιτικές για την υγεία στο χώρο εργασίας: Αντιμετώπιση θεμάτων εκπαιδευτικών με προβλήματα που τους παρεμποδίζουν στην αποτελεσματική άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. Στο Κασιμάτη, Κ.& Αργυρίου, Μ.(Επιμ.)(2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Α), 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: