Βρίσκεστε εδώ:Αρχική-totzak

About totzak

This author has not yet filled in any details.
So far totzak has created 34 blog entries.
6 08, 2014

Γιούλη Χρονοπούλου: Ο άγνωστος πόλεμος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

2020-08-23T16:58:21+03:006 Αυγούστου, 2014|Categories: Άρθρα|Tags: , , , , , |

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να αποτυπώσει κριτικά την πρόσφατη εμπειρία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (στο εξής ΠΠΣ), την πρώτη που εφαρμόστηκε με συστηματικό τρόπο στη χώρα μας. Η γράφουσα βίωσε την όλη διαδικασία όντας καθηγήτρια σε ΠΠΣ. (Διαβάστε το άρθρο) Περισσότερα...

6 08, 2012

Γ. Παπακωνσταντίνου: Οικονομικές συνιστώσες των εισαγωγικών εξετάσεων

2020-08-09T18:19:36+03:006 Αυγούστου, 2012|Categories: Άρθρα|

Οι Εισαγωγικές Εξετάσεις για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν για περίπου μισό αιώνα την κρισιμότερη διαδικασία του εκπαιδευ- τικού συστήματος. Η θεσμοθέτηση και η με διαφορετικές οργανωτικές διευ- θετήσεις καθιέρωσή τους έχει αναδειχτεί ως το «σημείο-κλειδί» στάθμισης των εκπαιδευτικών αρχών του εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού που κα- θόρισαν και το χαρακτήρα των επιχειρούμενων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσε-

6 08, 2012

Γ. Παπακωνσταντίνου: Κράτος-Αποκέντρωση – Αυτοτέλεια: Σκοπούμενες Αλλαγές

2020-08-09T18:23:03+03:006 Αυγούστου, 2012|Categories: Άρθρα|

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, τουλάχιστον, τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν γνωρίσει μια σημαντική ανάπτυξη, κυρίως στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκ- παίδευσης, γεγονός που έκανε περισσότερο πολύπλοκο τον έλεγχο τόσο της λει- τουργίας διοίκησης όσο και της αποτελεσματικότητάς τους, στο πλαίσιο της προ- σφοράς «ίδιου σχολείου για όλους».  (Διαβάστε το άρθρο) 

12 05, 2012

Θ.Οτζάκογλου & Γ. Παπακωνσταντίνου: Μια a la cart προσέγγιση της σχολικής ηγεσίας

2020-08-09T18:31:29+03:0012 Μαΐου, 2012|Categories: Άρθρα|Tags: , , , , , , , |

Αφετηρία του προβληματισμού της συγκεκριμένης εργασίας είναι η διαπίστωση ότι παρά την ύπαρξη ενός γραφειοκρατικού συγκεντρωτικού μοντέλου οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, υφίσταται θεσμοθετημένο από το 2002 ένα συμμετοχικό - δημοκρατικό σύστημα διοίκησης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, με κυρίαρχο συλλογικό όργανο τον Σύλλογο Διδασκόντων. H παρούσα διερεύνηση αποπειράθηκε να αποτυπώσει την πραγματική και υποκειμενικά